DINGtiid adviseert Provincie Fryslân en Rijksoverheid over de Friese taal. De Wet gebruik Friese taal geldt hierbij als uitgangspunt.