Verslag werkbezoek Galicië
Programma werkbezoek Galicië

(Van links naar rechts: Armando Requeixo Cuba (Ramón Piñeiro Center for Humanities Researches), Gregorio Ferreiro Fente (General Secretary of Language Policy),  Froukje Sijtsma, Anne Popkema, Hedzer Klarenbeek, en Tjallien Kalsbeek (DINGtiid), Valentín García Gómez (General Secretary of Language Policy), Hanny Elzinga en Freddy Weima (DINGtiid).
" />

Werkbezoek Galicië (22-25 januari 2020)

22/02/2020

Een delegatie van het bestuur en de volledige staf van DINGtiid hebben van 22 tot en met 25 januari 2020 een werkbezoek gebracht aan Galicië, in het noordwesten van Spanje. Doel van het werkbezoek was om meer te leren over hoe in Galicië de kennisinfrastructuur (KYS, Friese afkorting) is ingericht. Hoe zijn de kennisinstituten onderling verbonden en hoe is de verbinding tussen kennis, maatschappij en onderwijs?

Het werkbezoek is onderdeel van het onderzoekstraject naar de ‘Kennisinfrastructuur Fries’ (KYS) dat DINGtiid uitvoert. Graag delen wij onze ervaringen van deze studiereis. DINGtiid organiseert in het kader van dit onderzoekstraject naar de KYS twee ‘DINGpetearen’ (november 2019 en maart 2020). Eind 2020 presenteert DINGtiid de notitie hierover.

Verslag werkbezoek Galicië
Programma werkbezoek Galicië

(Van links naar rechts: Armando Requeixo Cuba (Ramón Piñeiro Center for Humanities Researches), Gregorio Ferreiro Fente (General Secretary of Language Policy),  Froukje Sijtsma, Anne Popkema, Hedzer Klarenbeek, en Tjallien Kalsbeek (DINGtiid), Valentín García Gómez (General Secretary of Language Policy), Hanny Elzinga en Freddy Weima (DINGtiid).