Adviesbrief aan RUG: “Zorgen over leerstoel Fries in Groningen”

03/11/2022

DINGtiid heeft op 1 november 2022 in een adviesbrief aan het Faculteitsbestuur en het CvB van de Rijksuniversiteit Groningen opnieuw zijn zorgen geuit over de toekomst van de universitaire frisistiek.

“Met deze brief vraagt het bestuur van DINGtiid uw aandacht voor de zorg en de onrust die in de Friese gemeenschap leeft betreffende de toekomst van de universitaire frisistiek en in het bijzonder de ontwikkelingen betreffende de leerstoel Fries in Groningen.”

DINGtiid is al sinds 2019 bezig met het verbeteren van de structurele inbedding en feitelijke positie van de frisistiek. Vanuit de positie en verantwoordelijkheid als wettelijk adviesorgaan voor het Fries heeft DINGtiid meermaals zijn zorgen aan de RUG kenbaar gemaakt en geprobeerd om de dialoog aan te gaan. “Wij betreuren het zeer dat de Faculteit der Letteren en het CvB van de RUG tot nu toe de dialoog uit de weg zijn gegaan.”

DINGtiid adviseert de RUG om de volgende drie zaken te concretiseren:

  1. Duidelijkheid betreffende het geoormerkte budget voor de studie Fries in Groningen
  2. Het ontwikkelen van gemeenschappelijke uitgangspunten en zwaartepunten voor de onderzoeksagenda
  3. De borging van de universitaire frisistiek

Lees hier de volledige adviesbrief