Asega’s van ons jongerenpanel zichzelf voor. Speciaal voor de gelegenheid hadden ze een Asega-quiz voorbereid met interessante vragen over het Fries en Fryslân. En Arjan Hut, Dichter fan Fryslân schreef speciaal voor DINGtiid het gedicht Memmetaal.

Foto’s: Simon van der Woude

Minister Hugo de Jonge van BZK kon helaas niet op onze borrel aanwezig zijn, maar schreef wel een felicitatie op X en LinkedIn:

Lokwinske @dingtiid mei jimme 10-jierrich jubileum! Al tsien jier sette jimme jim yn om de gelikense posysje fan de Fryske en Nederlânske taal yn Fryslân te befoarderjen. Grutsk op it Frysk en tankber foar de gearwurking en it ferfoljen fan dy wichtige taak. pic.twitter.com/bkmtyKNFQ9

— Hugo de Jonge (@hugodejonge) January 31, 2024

" />

Sfeerimpressie: feestje 10 jaar DINGtiid

01/02/2024

In 2024 is het precies 10 jaar geleden dat de Wet gebruik Friese taal in werking is getreden. En dat betekent dat ook DINGtiid zijn eerste decennium viert: reden voor een klein feestje! 

Op 31 januari 2024 keek voorzitter Jan Koster met de aanwezigen terug op tien jaar DINGtiid. Wat is er in die periode allemaal bereikt? En ook belangrijk: wat staat ons de komende tijd te wachten in een tijd dat het Fries in de landelijke politiek steeds meer op de radar staat?

Op de borrel stelden ook de Asega’s van ons jongerenpanel zichzelf voor. Speciaal voor de gelegenheid hadden ze een Asega-quiz voorbereid met interessante vragen over het Fries en Fryslân. En Arjan Hut, Dichter fan Fryslân schreef speciaal voor DINGtiid het gedicht Memmetaal.

Foto’s: Simon van der Woude

Minister Hugo de Jonge van BZK kon helaas niet op onze borrel aanwezig zijn, maar schreef wel een felicitatie op X en LinkedIn: