Studiereis Süd-Tirol (29 mei t/m 1 juni 2022)

11/07/2022

Van 29 mei tot en met 1 juni 2022 heeft DINGtiid een studiereis gemaakt naar Süd-Tirol (Italië) in het kader van het adviesdossier ‘Fries in de voorschoolse fase’. Voor de gelegenheid werd het reisgezelschap aangevuld met een externe onderzoeker.

Het belangrijkste doel van de studiereis was om informatie op te halen over hoe meertaligheid in de samenleving leeft en fungeert – met name in de vroegschoolse fase – en hoe dit op politiek en onderwijskundig gebied handen en voeten krijgt.

Taalachtergrond
In Süd-Tirol wordt Italiaans, Duits en Ladinisch gebruikt en onderwezen. Het Ladinisch is verdeeld over drie provincies in Italië: Süd-Tirol, Trente en Beluner. In Süd-Tirol zijn ongeveer 20.200 sprekers van het Ladinisch. Alle 17 kindergartens zijn drietalig. In de grote stadskernen wordt vooral Italiaans gesproken.

Bezoeken
De delegatie van DINGtiid bracht een bezoek aan verschillende instanties en sprak met (vertegenwoordigers van):

  • Een Kindergarten in de provincie Bozen;
  • Decaan van de onderwijsfaculteit van de Vrije Universiteit van Brixen/Bressone;
  • Ladin Cultural Institute
  • Lokale basisschool
  • Drietalige kinderopvang

Aanpak in Süd-Tirol is dat er van ieder kind een taalprofiel wordt gemaakt. Er is geëxperimenteerd met verschillende taal- en onderwijsconstructies. Uiteindelijk werkt voor hen “eine Woche – eine Sprache” het beste. Verder ligt er een pedagogisch plan voor de werknemers. Die moeten alle drie talen kunnen spreken. Naast 1 week = 1 taal, heeft elke taal ook een eigen kleur. Het materiaal op school wordt zo samengesteld dat alle drie talen beschikbaar zijn. Voor de interne documentatie mogen de medewerkers zelf kiezen welke taal ze gebruiken, voor de documentatie naar de ouders worden alle drie talen gebruikt.

Meertaligheid bij opleidingen
Het leren van verschillende talen is een belangrijk onderdeel in de verschillende opleidingen. Al in het onderwijs worden studenten zich bewust van de meertalige situatie in hun regio. Zo is Innsbrück traditioneel de universiteit voor Süd-Tirol. De docenten bij een kindergarten doen een universitaire opleiding (kindergarten en primair onderwijs in één). In 1997 kwam er een meertalige universiteit in Bozen/Bolzano, om ook Duitstalige docenten voor kindergartens te krijgen. En bij deze universiteit zijn alleen studies die niet in Innsbrück en Trentino te volgen zijn.

Studenten aan de universiteit van Bozen / Bolzano (ook bijvoorbeeld studenten Economie) moeten alle drie talen volgen. Afhankelijk van hun eigen achtergrond maken zij een keuze welke taal hun 1e keuze is, en welke de 2e of 3e. De talen moeten allemaal een bepaald niveau hebben. De universiteit van Innsbruck deed in 2017-2019 onderzoek naar Kindergartens in de beide Ladinische dalen Gröden en Gadertal. Conclusies:

  • Het vroeg leren van talen gaat niet ten koste van de eerste taal – in tegendeel, die eerste taal wordt versterkt;
  • Door de aanwezigheid van een natuurlijke meertaligheid leren de kinderen veel van elkaar (impliciet leren );
  • Een waarderende houding van het pedagogische personeel voor meertaligheid is van grote betekenis voor het slagen van deze aanpak;
  • Kinderen met meerdere talen zijn niet overbelast, als er maar specifieke prestatiegestelde doelen worden;
  • De taalontwikkeling verloopt niet lineair, en ook individuele kinderen kunnen een verschillende ontwikkeling hebben;

Al dient opgemerkt te worden dat door de recente geschiedenis in Italië er ook wel verschillend wordt gedacht over talen. Om de 10 jaar wordt in een sensus gevraagd (meting) gevraagd wat de mensen willen. In 2011 was de laatste sensus (en volgende in oktober 2022 ).