DINGtiid-lezing ’30 jaar Europees Handvest: drijfzand of dansvloer?’

13/09/2022

Op zaterdag 5 november 2022 is het precies 30 jaar geleden dat Nederland het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden ondertekende. Het Europees Handvest is het fundament onder het gebruik van het Fries in bijvoorbeeld onderwijs, rechtbank en de openbare ruimte. Maar is dat fundament drijfzand of een dansvloer?

Eerste DINGtiid-lezing
DINGtiid-voorzitter Jan Koster: “Naast onze wettelijke taak willen wij ook graag de maatschappelijke discussie over de Friese taal bevorderen. Onze DINGtiid-lezing is een goede gelegenheid om mensen jaarlijks bijeen te brengen en hen over de toekomst van het Fries te laten discussiëren.”

Bestuurskundige Heinrich Winter over toekomstbestendigheid Europees Handvest
Prof. dr. Heinrich Winter (Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen) analyseert de toekomstbestendigheid en de stevigheid van het Europees Handvest. Heeft dat na 30 jaar nog voldoende bestaansrecht als instrument tot bescherming en bevordering van de Friese taal?

Onderwijsexpert Albert Walsweer over de onderwijspraktijk
Onderzoeker dr. Albert Walsweer (Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid, NHL Stenden) reageert op de lezing van Heinrich Winter. Hij gaat dieper in op de werking van het Europees Handvest in de onderwijspraktijk.

Programma
DINGtiid, het rijksadviesorgaan voor de Friese taal, heet u op zaterdag 5 november 2022 om 10.00 uur van harte welkom op de DINGtiid-lezing in Grand Café De Koperen Tuin (Prinsentuin 1 in Leeuwarden). Het programma begint om 10.30 uur. Wij sluiten om 12.30 uur af met een lunch.

  • Welkom door Jan Koster (DINGtiid)
  • Lezing Heinrich Winter
  • Reactie Albert Walsweer
  • Plenaire discussie
  • Lunch

Aanmelden
Wij zien uw aanmelding graag voor vrijdag 28 oktober 2022 tegemoet via ons online aanmeldformulier.