Minister Bruins Slot neemt jaarverslag 2022 in ontvangst

23/03/2023

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken heeft woensdag het jaarverslag van DINGtiid in ontvangst genomen. Voorzitter Jan Koster overhandigde haar het verslag tijdens een bestuurlijk overleg in Den Haag. Hier werd onder andere gesproken over de nieuwe Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2024-2028. 

 

Het jaarverslag is beschikbaar in het Fries en Nederlands.