Nieuw bestuurslid Jitske de Hoop: “Taal is zeg maar echt mijn DING”

25/08/2023

Jitske de Hoop (Dokkum, 1971) is door de minister van Binnenlandse Zaken benoemd tot nieuwe bestuurder van DINGtiid. Ze krijgt de portefeuille Friese taal en cultuur in handen.

De benoeming is ingegaan met terugwerkende kracht per 1 maart 2023. Voorzitter Jan Koster en bestuurder Hedzer Klarenbeek van DINGtiid zijn beide per 1 juni 2023 herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Foto: Tryntsje Nauta

De Hoop werkt sinds 2008 bij Omrop Fryslân. Eerst als verslaggever, daarna als adviseur Marketing en Communicatie en de laatste twee jaar als beleidsadviseur Friese taal en cultuur. Daarnaast volgt ze momenteel het opleidingstraject Afûk Lesgever bij NHL Stenden. Verder is ze bestuursvoorzitter van de Stichting Fryske Folkshegeskoalle Schylgeralân op Terschelling en werkt ze als zelfstandige op het gebied van de Friese taal en cultuur.

Passie voor taal
“Ik heb altijd al een passie gehad voor taal. Toen ik jong was las ik al alles wat los en vast zat. Ik hou zelf ook erg van schrijven. Lezen en schrijven doe ik in verschillende talen. Ik ben er in mijn opleiding en werk ook altijd mee bezig geweest. Je kunt dus wel zeggen dat taal echt mijn ‘DING’ is.” Voor studie en werk woonde De Hoop lange tijd buiten Fryslân. “Toen ontdekte ik hoe belangrijk mijn moedertaal voor mij is en hoe bijzonder het is dat wij die taal hebben. In de Randstad vonden mensen mijn naam prachtig en als ik met mijn vader en moeder belde, dan wilden ze graag meeluisteren.”

De Hoop wil graag bijdragen aan het behoud en het uitdragen van de Friese taal. “Als je ziet hoe belangrijk taal en cultuur zijn voor mensen en hun identiteit, dan zijn er nog veel stappen te zetten.” Zo liggen er volgens De Hoop nog voldoende uitdagingen voor het Fries. “Niet alleen om het gebruik van het Fries te bevorderen, maar ook op het gebied van onderwijs, bewustwording en een positieve taalhouding. Verder biedt het inzetten op digitale transformatie, met nieuwe digitale hulpmiddelen en innovaties voor het Fries in mijn optiek grote kansen.”

Stip op de horizon
Samenwerking met andere spelers in het Friese veld vindt De Hoop belangrijk. “Fryslân kan er nog veel meer uithalen als de krachten verder worden gebundeld en er gemeenschappelijk lange termijn doelen worden gesteld. Een stip op de horizon is belangrijk en inspirerend.”

De Hoop noemt zichzelf een sociale verbinder. “Verbinding maakt sterker en dat wil ik graag stimuleren. Daarbij vind ik het belangrijk om inwoners van Fryslân te betrekken, van moedertaalsprekers tot nieuwkomers en van oud tot jong. Daarom is het ook zo mooi dat DINGtiid jonge Asega’s heeft, die meedenken over de toekomst van de Friese taal en cultuur.”