Frisist Anne Merkuur nieuw bestuurslid DINGtiid

21/09/2020

DINGtiid orgaan foar de Fryske taal, deelt verheugd mede dat Anne Merkuur (1989) vanaf 11 september 2020 is aangesteld als nieuw bestuurslid. Na het afscheid van Bianca Pander, die van 2014 tot april 2020 aan DINGtiid was verbonden, bestaat het bestuur nu weer uit vijf leden.

Anne Merkuur werkt sinds 2014 aan de Universiteit van Amsterdam en de Fryske Akademy aan haar onderzoek naar veranderingen in de Friese taal. Dit jaar hoopt zij op dit onderzoek te promoveren. “Als frisist ben ik onderdeel van het Friese speelveld en hierdoor maak ik de discussies en ontwikkelingen betreffende het Fries van dichtbij mee”, vertelt Merkuur. “Ik volg dat ook met interesse, ook omdat ik me altijd heb geïnteresseerd voor politiek-bestuurlijke zaken. Sinds 2013 ben ik politiek actief in de gemeenteraad van de Fryske Marren, sinds vorig jaar als fractievoorzitter.”

 

Anne Merkuur

Anne Merkuur

Behoefte aan aansturing en koers

Het advies van DINGtiid uit 2015 om een ‘taalskipper’ aan te stellen en de bijbehorende analyse van het veld was Merkuur uit het hart gegrepen. “Vanuit mijn betrokkenheid en hart voor de Friese taal en cultuur wil ik graag bijdragen aan de adviserende rol van DINGtiid. Er is behoefte aan aansturing en koers. Op dat gebied is er voor het Fries nog het een en ander te bewerkstelligen, zoals ook blijkt uit de discussies die al een poosje worden gevoerd over onze Friese kennisinstituten. Het is heel goed dat DINGtiid hierover ook een adviestraject heeft opgezet.”

Signalen uit het veld

Merkuur is van mening dat onder andere die discussies het veld in beweging hebben gezet. “Het is nu de tijd om zaken te doen en uitdagingen en kansen te signaleren. Het is goed dat DINGtiid wat dat betreft ook met de voeten in de klei staat, zodat signalen uit het veld snel kunnen worden opgepakt.”