Zorgen over ontwikkeltraject Kerndoelen Fries in het onderwijs

07/11/2019

Gedeputeerde Staten spraken dinsdag 5 november 2019 over de ontwikkeling van de kerndoelen Fries in het onderwijs. Vorige week schreven Friese nieuwsmedia over het stilleggen hiervan. DINGtiid heeft provincie Fryslân op 28 juni jl. al gewezen op de zorgelijke situatie bij Kurrikulum.frl:

(Lees hier de brief in PDF)

“Leeuwarden, 26 juni 2019

Geachte gedeputeerde Poepjes,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende: DINGtiid ontving in de loop van de afgelopen maanden op meerdere momenten signalen over de zorgwekkende situatie omtrent het ontwikkeltraject van de kerndoelen Fries. De provincie Fryslân, onder wier verantwoordelijkheid dit proces zich afspeelt, heeft het traject tijdelijk stopgezet op 1 april 2019. Deze situatie van inactiviteit is nog steeds aan de orde; er is sindsdien niet meer gewerkt aan het eindadvies voor de nieuwe kerndoelen Fries, zo heeft DINGtiid begrepen.

Daarmee loopt het proces in Fryslân om tot nieuwe kerndoelen Fries te komen vertraging op ten opzichte van het landelijke proces. Hoe later het advies voor de Friese kerndoelen gereed is, hoe lastiger het wordt om in de vervolgfase samenhang met de andere kerndoelen te realiseren. Bovendien is de kans groot dat de leden van het Ontwikkelteam na de zomer niet meer beschikbaar zijn, omdat de formatieplannen voor de scholen voor het jaar 2019/2020 definitief worden gemaakt – of al zijn – en de leden dus mogelijk geen extra tijd meer krijgen voor deze activiteit.

Buro kurrikulum.frl, dat de ontwikkeling van de kerndoelen voor de provincie uitvoert, heeft in de periode sinds 1 april zijn zorgen meerdere malen bij DINGtiid kenbaar gemaakt; de vrees is dat het voornemen om het adviesproces omtrent de kerndoelen Fries parallel te laten verlopen met het landelijke proces, zal moeten worden losgelaten. Dit zal waarschijnlijk schadelijk doorwerken in de implementatiefase, omdat het vak Fries mogelijk niet kan worden meegenomen bij de lancering van de nationale kerndoelen.

In de periode oktober/november 2019 wordt landelijk een advies uitgebracht voor de nieuwe kerndoelen. Daarna start een vervolgfase om op basis van dat advies tot nieuwe kerndoelen te komen. Wij vertrouwen erop dat de provincie Fryslân er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat het proces van het vaststellen van de kerndoelen Fries geen verdere schade oploopt wegens vertraging. Slechts als het advies voor de Friese kerndoelen op tijd gereed is, kan het traject voor het vak Fries in de vervolgfase parallel met het landelijke traject verlopen. En alleen zo kan het belang van het vak Fries in het landelijke curriculumtraject goed worden gediend.

 

Hoogachtend,

Freddy Weima (bestuurslid DINGtiid, Kennis & Onderwijs)”