Het volledige rapport vindt u hier.

Wat vindt de provincie nu van onze adviezen?

Gedeputeerde Poepjes zegde toe deze adviezen te bestuderen. Onlangs mocht DINGtiid haar schrijven ontvangen. Samenvattend geeft ons adviesrapport de provinsje een algemene bevestiging van de stand van zaken van het Fries in het onderwijs. Aan de andere kant spreekt de provincie haar nuancering uit over het beeld van de actuele situatie. Benieuwd hoe de provincie precies kijkt naar onze adviezen en waar zij zich voor wil en kan inzetten? Lees dan de inhoudelijke reactie van de provincie op ons onderwijsadviesrapport.

Daarnaast geeft de provincie aan dat ze bronvermelding en literatuurverwijzing vinden ontbreken in ons rapport. Uiteraard hebben wij niet zomaar wat op papier gezet, maar is er kritisch onderzoek gedaan en hebben wij uitvoerige gesprekken gevoerd. DINGtiid geeft bij deze gehoor aan de wens van de provincie om online op ons eigen website nog een document toe te voegen aan ons adviesrapport, om onze opvattingen verder toe te lichten: General Introduction Frisian in Education.

Reactie Feriening Frysk Underwiis

Op 25 juli 2017 heeft DINGtiid een schriftelijke reactie ontvangen van de Feriening Frysk Underwiis (FFU) op ons onderwijsadviesrapport. Hierin plaatst Sytse Hiemstra een aantal kanttekeningen bij dat rapport. De reactie van FFU is hier te lezen.

 

" />

Provincie nuanceert onderwijsadviesrapport Fries

19/10/2017

Voor DINGtiid stond 2016 in het kader van Fries in het onderwijs. DINGtiid heeft dat jaar gesproken met professionals uit het hele onderwijsveld. Dat resulteerde uiteindelijk in ons onderwijsadviesrapport ‘Meertaligheid als kwaliteit en doel’. Begin februari 2017 is dat door DINGtiid en onderwijsprofessionals zelf overhandigd aan gedeputeerde Sietske Poepjes. In dat advies gaven wij 20 concrete adviezen mee. Het volledige rapport vindt u hier.

Wat vindt de provincie nu van onze adviezen?

Gedeputeerde Poepjes zegde toe deze adviezen te bestuderen. Onlangs mocht DINGtiid haar schrijven ontvangen. Samenvattend geeft ons adviesrapport de provinsje een algemene bevestiging van de stand van zaken van het Fries in het onderwijs. Aan de andere kant spreekt de provincie haar nuancering uit over het beeld van de actuele situatie. Benieuwd hoe de provincie precies kijkt naar onze adviezen en waar zij zich voor wil en kan inzetten? Lees dan de inhoudelijke reactie van de provincie op ons onderwijsadviesrapport.

Daarnaast geeft de provincie aan dat ze bronvermelding en literatuurverwijzing vinden ontbreken in ons rapport. Uiteraard hebben wij niet zomaar wat op papier gezet, maar is er kritisch onderzoek gedaan en hebben wij uitvoerige gesprekken gevoerd. DINGtiid geeft bij deze gehoor aan de wens van de provincie om online op ons eigen website nog een document toe te voegen aan ons adviesrapport, om onze opvattingen verder toe te lichten: General Introduction Frisian in Education.

Reactie Feriening Frysk Underwiis

Op 25 juli 2017 heeft DINGtiid een schriftelijke reactie ontvangen van de Feriening Frysk Underwiis (FFU) op ons onderwijsadviesrapport. Hierin plaatst Sytse Hiemstra een aantal kanttekeningen bij dat rapport. De reactie van FFU is hier te lezen.