“De landelijke bemoeienis met het Fries betreft momenteel enkele adviesdossiers waarover DINGtiid zich buigt, op verzoek van de demissionair minister van BZK. Zij deed deze verzoeken reeds op 5 juli 2023 aan ons, vooral naar aanleiding van een reeks moties die in november en december 2022 ten aanzien van het Fries zijn ingediend door de Tweede Kamer, en werden aangenomen door de minister. Verder zijn Rijk en Provincie Fryslân momenteel samen bezig de concepttekst van de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 2024-2028 te bepalen. Deze BFTK zal naar verwachting eind dit jaar worden ondertekend, nadat ook DINGtiid dit najaar zijn wettelijke adviestaak heeft kunnen uitvoeren, die ook advisering over de BFTK behelst.

Het is naar de stellige mening van DINGtiid zo dat, vooral, dit BFTK-proces te belangrijk is voor de Friese taal om vertraging op te lopen wegens de demissionaire staat van het huidige kabinet. We herhalen dan ook ons klemmende verzoek om de beleidswerkzaamheden en besluitvorming rondom de BFTK en de lopende adviestrajecten ten aanzien van het Fries, als niet-controversieel te beschouwen.”

Lees hier de volledige brief (Nederlands en Fries)
Lees hier de brief van BZK (5 juli 2023)

" />

Brief aan Tweede Kamerfracties: “Beschouw het Friese taaldossier als niet-controversieel”

26/07/2023

In een brief aan de Tweede Kamerfracties schrijft DINGtiid dat er momenteel geen controversiële dossiers betreffende het Fries zijn. Het adviesorgaan adviseert daarom nadrukkelijk om de beleidswerkzaamheden en besluitvorming rondom de BFTK en de lopende adviestrajecten ten aanzien van het Fries, als niet-controversieel te beschouwen.

“De landelijke bemoeienis met het Fries betreft momenteel enkele adviesdossiers waarover DINGtiid zich buigt, op verzoek van de demissionair minister van BZK. Zij deed deze verzoeken reeds op 5 juli 2023 aan ons, vooral naar aanleiding van een reeks moties die in november en december 2022 ten aanzien van het Fries zijn ingediend door de Tweede Kamer, en werden aangenomen door de minister. Verder zijn Rijk en Provincie Fryslân momenteel samen bezig de concepttekst van de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 2024-2028 te bepalen. Deze BFTK zal naar verwachting eind dit jaar worden ondertekend, nadat ook DINGtiid dit najaar zijn wettelijke adviestaak heeft kunnen uitvoeren, die ook advisering over de BFTK behelst.

Het is naar de stellige mening van DINGtiid zo dat, vooral, dit BFTK-proces te belangrijk is voor de Friese taal om vertraging op te lopen wegens de demissionaire staat van het huidige kabinet. We herhalen dan ook ons klemmende verzoek om de beleidswerkzaamheden en besluitvorming rondom de BFTK en de lopende adviestrajecten ten aanzien van het Fries, als niet-controversieel te beschouwen.”

Lees hier de volledige brief (Nederlands en Fries)
Lees hier de brief van BZK (5 juli 2023)