Ministerraad benoemt nieuwe bestuursleden DINGtiid

13/06/2019

De ministerraad benoemt Jan Koster per 1 juni als voorzitter van het taal-adviesorgaan DINGtiid. Jan Koster was tot begin 2018 directeur van Omrop Fryslân. Ook Hedzer Klarenbeek is benoemd tot nieuw bestuurslid van het DINGtiid. Klarenbeek werkte bij de jeugd- en zedenpolitie van Politie Fryslân en was woordvoerder van het college van B&W van de gemeente Leeuwarden. 

Het adviesorgaan DINGtiid is opgericht per 1 januari 2014. DINGtiid heeft als taak om de gelijkwaardige positie van de Friese en Nederlandse taal in Fryslân te bevorderen. Het orgaan adviseert onder meer het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Gedeputeerde Staten van Fryslân over het Friese taalbeleid.

Na deze benoeming bestaat het bestuur van DINGtiid uit de volgende vijf leden:

  • Jan Koster (voorzitter)
  • Hedzer Klarenbeek
  • Hanny Elzinga
  • Bianca Pander
  • Freddy Weima

De ministerraad heeft Jan Koster en Hedzer Klarenbeek voor een periode van vier jaar benoemd. Tytsy Willemsma, wethouder van gemeente Tytsjerksteradiel, neemt na deze benoeming afscheid van het adviesorgaan. Per 1 januari 2019 nam ook Klaas Sietse Spoelstra in verband met het verlopen van zijn bestuurstermijn reeds afscheid van DINGtiid.