(Heinrich Winter, foto: Simon van der Woude)

Op die dag was het precies 30 jaar geleden dat Nederland het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden ondertekende. Het Europees Handvest is het fundament onder het gebruik van het Fries in bijvoorbeeld onderwijs, rechtbank en de openbare ruimte. Maar is dat fundament drijfzand of een dansvloer?

Bestuurskundige Heinrich Winter over toekomstbestendigheid Europees Handvest
Prof. dr. Heinrich Winter (Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen) analyseerde de toekomstbestendigheid en de stevigheid van het Europees Handvest. Heeft dat na 30 jaar nog voldoende bestaansrecht als instrument tot bescherming en bevordering van de Friese taal?

Lees hier de lezing van Heinrich Winter


(Heinrich Winter; foto: Simon van der Woude)

(Albert Walsweer aan het woord; foto: Simon van der Woude)

Onderwijsexpert Albert Walsweer over de onderwijspraktijk
Onderzoeker dr. Albert Walsweer (Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid, NHL Stenden) reageerde op de lezing van Heinrich Winter. Hij gaat dieper in op de werking van het Europees Handvest in de onderwijspraktijk.

Lees hier de lezing van Albert Walsweer


(VVD-Tweede Kamerlid Harry Bevers (links) en DINGtiid-voorzitter Jan Koster; foto: Simon van der Woude)

Na de lezingen van Winter en Walsweer kregen mensen in het publiek ruimte om vragen te stellen of te reageren. VVD-Tweede Kamerlid Harry Bevers woonde de DINGtiid-lezing bij en vertelde dat het Fries vaak als niet-vanzelfsprekend wordt ervaren in Den Haag. “Als Friese Kamerleden moeten we constant alert zijn. Het Fries wordt al gauw gezien als een folkloristische hobby van boven Zwolle. De opmerkingen van Winter heb ik goed in mijn oren geknoopt. We moeten heel zuinig zijn op het Fries. In Den Haag wordt niet altijd goed beseft hoe belangrijk het is voor de mensen hier.”

Vragen en discussie
Na de DINGtiid-lezing door spreker Heinrich Winter en co-referent Albert Walsweer kwamen er verschillende vragen uit de zaal.
Een impressie van het nagesprek.

Nieuwsmedia over DINGtiid-lezing

" />

Sfeerimpressie en lezingen van eerste DINGtiid-lezing 2022

09/11/2022

Op zaterdag 5 november 2022 heeft DINGtiid in Leeuwarden zijn eerste DINGtiid-lezing georganiseerd met bestuurskunige Heinrich Winter (RUG) als spreker en onderwijsexpert Albert Walsweer (NHL Stenden) als co-referent. Zij reageerden op de vraagstelling: ’30 jaar Europees Handvest: drijfzand of dansvloer?’

(Heinrich Winter, foto: Simon van der Woude)

Op die dag was het precies 30 jaar geleden dat Nederland het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden ondertekende. Het Europees Handvest is het fundament onder het gebruik van het Fries in bijvoorbeeld onderwijs, rechtbank en de openbare ruimte. Maar is dat fundament drijfzand of een dansvloer?

Bestuurskundige Heinrich Winter over toekomstbestendigheid Europees Handvest
Prof. dr. Heinrich Winter (Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen) analyseerde de toekomstbestendigheid en de stevigheid van het Europees Handvest. Heeft dat na 30 jaar nog voldoende bestaansrecht als instrument tot bescherming en bevordering van de Friese taal?

Lees hier de lezing van Heinrich Winter


(Heinrich Winter; foto: Simon van der Woude)

(Albert Walsweer aan het woord; foto: Simon van der Woude)

Onderwijsexpert Albert Walsweer over de onderwijspraktijk
Onderzoeker dr. Albert Walsweer (Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid, NHL Stenden) reageerde op de lezing van Heinrich Winter. Hij gaat dieper in op de werking van het Europees Handvest in de onderwijspraktijk.

Lees hier de lezing van Albert Walsweer


(VVD-Tweede Kamerlid Harry Bevers (links) en DINGtiid-voorzitter Jan Koster; foto: Simon van der Woude)

Na de lezingen van Winter en Walsweer kregen mensen in het publiek ruimte om vragen te stellen of te reageren. VVD-Tweede Kamerlid Harry Bevers woonde de DINGtiid-lezing bij en vertelde dat het Fries vaak als niet-vanzelfsprekend wordt ervaren in Den Haag. “Als Friese Kamerleden moeten we constant alert zijn. Het Fries wordt al gauw gezien als een folkloristische hobby van boven Zwolle. De opmerkingen van Winter heb ik goed in mijn oren geknoopt. We moeten heel zuinig zijn op het Fries. In Den Haag wordt niet altijd goed beseft hoe belangrijk het is voor de mensen hier.”

Vragen en discussie
Na de DINGtiid-lezing door spreker Heinrich Winter en co-referent Albert Walsweer kwamen er verschillende vragen uit de zaal.
Een impressie van het nagesprek.

Nieuwsmedia over DINGtiid-lezing