Minister Ollongren (rj.) krijgt het onderzoeksrapport overhandigd door DINGtiid-voorzitter Klaas Sietse Spoelstra. 

In het onderzoek, dat DINGtiid heeft laten uitvoeren door Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren, wordt duidelijk dat er nu structurele problemen in de rapportagecyclus bestaan, die niet goed zijn voor het Fries. Het onderzoek werd uitgezet naar aanleiding van de adviesvraag van de provincie Fryslân welke lessen er kunnen worden geleerd uit de vijf rapportagecycli die er sinds 1996 zijn geweest betreffende de uitvoering van het Europees Handvest. Een van de aanbevelingen uit dat rapport is dat het Rijk met de Raad van Europa in gesprek zou moeten gaan om efficiënter te rapporteren over het Europees Handvest. De driejaarlijkse Europese rapportagecyclus loopt niet gelijk op met de vierjaarlijkse cyclus van de Rijksoverheid. Dat keert efficiënte implementatie gedeeltelijk op.

Minister Ollongren laat in een schriftelijke reactie nu weten die zorgen te delen en raadt DINGtiid aan om dit kenbaar te maken bij de Raad van Europa.

Lees hier de volledige reactie van minister Ollongren

Lees hier de Nederlandstalige samenvatting van het onderzoeksrapport 

" />

Minister Ollongren deelt zorgen over rapportagedruk Europees Handvest

23/12/2018

Minister Ollongren kan zich vinden in de zorgen van DINGtiid over de rapportagedruk bij de Raad van Europa betreffende het Europees Handvest. Dat laat de minister weten in een schriftelijke reactie op het onderzoeksrapport ‘De implementatie van het Europees Handvest voor Regionale en Minderheidstalen in Nederland sinds het ratificeren in 1996’, dat DINGtiid haar op 30 november 2018 in Leeuwarden overhandigde. 

 

Minister Ollongren (rj.) krijgt het onderzoeksrapport overhandigd door DINGtiid-voorzitter Klaas Sietse Spoelstra. 

In het onderzoek, dat DINGtiid heeft laten uitvoeren door Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren, wordt duidelijk dat er nu structurele problemen in de rapportagecyclus bestaan, die niet goed zijn voor het Fries. Het onderzoek werd uitgezet naar aanleiding van de adviesvraag van de provincie Fryslân welke lessen er kunnen worden geleerd uit de vijf rapportagecycli die er sinds 1996 zijn geweest betreffende de uitvoering van het Europees Handvest. Een van de aanbevelingen uit dat rapport is dat het Rijk met de Raad van Europa in gesprek zou moeten gaan om efficiënter te rapporteren over het Europees Handvest. De driejaarlijkse Europese rapportagecyclus loopt niet gelijk op met de vierjaarlijkse cyclus van de Rijksoverheid. Dat keert efficiënte implementatie gedeeltelijk op.

Minister Ollongren laat in een schriftelijke reactie nu weten die zorgen te delen en raadt DINGtiid aan om dit kenbaar te maken bij de Raad van Europa.

Lees hier de volledige reactie van minister Ollongren

Lees hier de Nederlandstalige samenvatting van het onderzoeksrapport