Zelfevaluatie DINGtiid 2014-2018

05/10/2019

DINGtiid heeft Bureau Bloei! & Frijman in 2019 gevraagd te ondersteunen bij de zelfevaluatie van DINGtiid voor de periode 2014-2018. Uit de evaluatie komt naar voren dat DINGtiid in de eerste vier jaar sinds zijn oprichting zijn positie redelijk heeft ingenomen. Toch moet er in de toekomst aan een aantal zaken worden gewerkt.

Voor de toekomst van DINGtiid is het belangrijk dat er een gezonde balans wordt gevonden tussen het beter aansluiten bij bestuurlijke processen (met name bij de provincie Fryslân en het Ministerie van BZK) en het behouden van creativiteit en ondernemerschap. Ook van belang is het evenwicht tussen de onafhankelijke adviesrol en de aansluiting bij de ambtelijke cycli van de belangrijkste partners. Zo zal de effectiviteit van de adviezen toenemen. DINGtiid neemt de aanbevelingen ter harte en gaat daarmee aan de slag. De zelfevaluatie is begin oktober aangeboden aan de minister van BZK.

Lees hier de aanbiedingsbrief bij de zelfevaluatie van DINGtiid aan BZK

Lees hier de zelfevaluatie 2014-2018

Lees hier de kamerbrief van minister Knops (BZK) aan de Tweede Kamer