Jaarverslag 2014

23/04/2015

De bestuursleden van DINGtiid hebben het eerste halfjaar van 2014 de tijd genomen om betekenis te geven aan de rol en positie van DINGtiid. Wat is die rol en hoe kunnen we daar inhoud aan geven? Waar lopen we dan tegenaan? Wat willen we uitstralen. Hier gingen de discussies binnen DINGtiid over. Langzamerhand werd het beeld duidelijker. De gesprekken die DINGtiid met verschillende organisaties heeft gevoerd, hebben enorm geholpen in dat proces. In zijn eerste DING op 18 september 2014, bij zeilschool Annage in Earnewâld, heeft DINGtiid zichzelf gepresenteerd en verteld wat mensen wel en niet kunnen verwachten.

Jaarverslag DINGtiid 2014