Friese strafzaak

21/12/2015

DINGtiid heeft op 14 december 2015 een klemmende kwestie, die direct raakt aan de Wet gebruik Friese taal, onder de aandacht gebracht van minister Van der Steur. Het betreft het
aanbrengen van een Friese strafzaak door het Openbaar Ministerie buiten het rechtsgebied van Noord-Nederland, waarbij de verdachte nadrukkelijk te kennen heeft gegeven in de rechtszaal gebruik te willen maken van de Friese taal.

Download brief van DINGtiid aan minister Van der Steur

 

In reactie op onze brief heeft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie op 7 maart 2016  geantwoord dat hij het belang van een goede uitvoering van de Wet gebruik Friese taal volledig onderschrijft en daar actief aandacht voor vraagt.

Download brief van minister Van der Steur

DINGTiid heeft in reactie op de brief van minister Van der Steur er vervolgens op aangedrongen om het gebruik van de Friese taal in de rechtspraak in een (inter)

Download brief (Nederlands)