Hoe is het gesteld met de uitvoering en implementatie van de Wet gebruik Friese taal? En wat is de status van het Fries bij gemeenten, bijna drie jaar nadat de Wet gebruik Friese taal van kracht is geworden? DINGtiid heeft navraag gedaan bij gemeenten hoeveel budget/fte zij voor het Fries hebben. Actueel, want Provinciale Staten bespreekt woensdag 7 september 2016 het Deltaplan Fries (2017-2019) én de beleidsbrief ‘Mei Hert, Holle en Hannen’ (2017-2020).

Download brief (pdf volgt)

" />

Budget/fte voor het Fries bij gemeenten

21/09/2016

Hoe is het gesteld met de uitvoering en implementatie van de Wet gebruik Friese taal? En wat is de status van het Fries bij gemeenten, bijna drie jaar nadat de Wet gebruik Friese taal van kracht is geworden? DINGtiid heeft navraag gedaan bij gemeenten hoeveel budget/fte zij voor het Fries hebben. Actueel, want Provinciale Staten bespreekt woensdag 7 september 2016 het Deltaplan Fries (2017-2019) én de beleidsbrief ‘Mei Hert, Holle en Hannen’ (2017-2020).

Download brief (pdf volgt)