Recentelijk heeft een Friese belastingplichtige telefonisch contact opgenomen met de Belastingdienst met een vraag over de inkomstenbelasting. Tijdens het gesprek bleek dat de medewerkster ook Fries is, op de vraag of het gesprek dan ook in het Fries voortgezet kon worden, antwoordde de medewerkster dat dit niet mocht, ook de beller mocht geen Fries spreken.

Download brief

" />

Gebruiken van het Fries in contact met de Belastingdienst

11/05/2016
Recentelijk heeft een Friese belastingplichtige telefonisch contact opgenomen met de Belastingdienst met een vraag over de inkomstenbelasting. Tijdens het gesprek bleek dat de medewerkster ook Fries is, op de vraag of het gesprek dan ook in het Fries voortgezet kon worden, antwoordde de medewerkster dat dit niet mocht, ook de beller mocht geen Fries spreken.

Download brief