Taalorgaan biedt advies aan minister Plasterk aan

De Friese taal zal de komende decennia kunnen blijven bloeien. Maar dat gaat niet vanzelf, zo constateert DINGtiid, het bij wet ingestelde adviesorgaan voor de Friese taal.

Persbericht (Nederlands)
Advies (Nederlands)

" />

Advies “verandering en verbetering”

21/09/2015

Het skûtsje van de Friese taal heeft een schipper nodig

Taalorgaan biedt advies aan minister Plasterk aan

De Friese taal zal de komende decennia kunnen blijven bloeien. Maar dat gaat niet vanzelf, zo constateert DINGtiid, het bij wet ingestelde adviesorgaan voor de Friese taal.

Persbericht (Nederlands)
Advies (Nederlands)