brief (22 juli 2022) aan Gedeputeerde Staten.

Reactie
Gedeputeerde Staten hebben in een schriftelijke reactie (10 oktober 2022) laten weten dat de precieze invulling van de bezuinigingen nog niet zijn bepaald, omdat zij eerst met het Friese veld in gesprek willen gaan.

In aanloop naar het statendebat over de begroting van 2023 heeft DINGtiid in een brief (31 oktober 2022) ook aan de fracties van Provinciale Staten zijn zorgen geuit over de aangekondigde bezuinigingen.

Vervolgens heeft DINGtiid hierover in november 2022 bij de beeldvormende Statencommissie van Provincie Fryslân ingesproken.

 

 

" />

DINGtiid uit zorgen over bezuinigingen

21/07/2022

In juni 2022 hebben Gedeputeerde Staten grootschalige bezuinigingen vanaf 2025 aangekondigd. Voor Friese taal en cultuur betreft het 1,6 miljoen euro op structurele middelen, die thans 10,3 miljoen bedragen.

DINGtiid dringt er bij Gedeputeerde Staten op aan dat zij toelichten hoe zij denken de bezuinigingen te kunnen uitvoeren zonder de toekomst van de taal schade te berokkenen, en met deze toelichting niet te wachten tot het statendebat over de begroting voor 2023, het jaar waarin Rijk en provincie een nieuwe BFTK zullen ontwerpen, voor de periode 2024-2028.

DINGtiid heeft zijn zorgen geuit in een brief (22 juli 2022) aan Gedeputeerde Staten.

Reactie
Gedeputeerde Staten hebben in een schriftelijke reactie (10 oktober 2022) laten weten dat de precieze invulling van de bezuinigingen nog niet zijn bepaald, omdat zij eerst met het Friese veld in gesprek willen gaan.

In aanloop naar het statendebat over de begroting van 2023 heeft DINGtiid in een brief (31 oktober 2022) ook aan de fracties van Provinciale Staten zijn zorgen geuit over de aangekondigde bezuinigingen.

Vervolgens heeft DINGtiid hierover in november 2022 bij de beeldvormende Statencommissie van Provincie Fryslân ingesproken.