DINGtiid uit zorgen over bezuinigingen

21/07/2022

DINGtiid uit zorgen in brief aan GS over aangekondigde grootschalige bezuinigingen op Friese taal en cultuur

Recent heeft Gedeputeerde Staten grootschalige bezuinigingen vanaf 2025 aangekondigd. Voor Friese taal en cultuur betreft het 1,6 miljoen euro op structurele middelen, die thans 10,3 miljoen bedragen.

DINGtiid dringt er bij Gedeputeerde Staten op aan dat zij toelichten hoe zij denken de bezuinigingen te kunnen uitvoeren zonder de toekomst van de taal schade te berokkenen, en met deze toelichting niet te wachten tot het statendebat over de begroting voor 2023, het jaar waarin Rijk en provincie een nieuwe BFTK zullen ontwerpen, voor de periode 2024-2028.

De hele brief is hier terug te vinden.