Popkema nieuwe beleidsadviseur DINGtiid

04/12/2017

Het bestuur van DINGtiid, it orgaan foar de Fryske taal, is verheugd om Anne Tjerk Popkema voor te stellen als ons nieuwe beleidsadviseur. Sinds 1 december 2017 versterkt hij als zzp’er ons team. 

Popkema (Burgum, 1975) woont en werkt in Groningen. Als docent Oudfries is hij verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Verder doet hij namens Taalburo Popkema uiteenlopende werkzaamheden als vertaler, onderzoeker en projectcoördinator. Verder is hij een van de drijvende krachten achter Utjouwerij Regaad. Eerder werkte hij als wetenschappelijk  medewerker bij de Fryske Akademy in Leeuwarden en de Duitse universiteit Kiel.

Popkema studeerde Friese taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit in Groningen. “Dat het Fries en het Nederlands werkelijk gelijkwaardig zullen worden behandeld, door zowel burgers, bedrijven als overheden, dat is mijn ideaal.”

Anne Tjerk Popkema werkt in het team van DINGtiid samen met Tjallien Kalsbeek (secretariaat, bestuursondersteuning) en Froukje Sijtsma (communicatie).

Het bestuur van DINGtiid bestaat uit Klaas Sietse Spoelstra (voorzitter), Tytsy Willemsma (vice-voorzitter), Freddy Weima, Hanny Elzinga en Bianca Pander.